torsdag 30 juni 2011

Kontrollera det som händer

Många lever med kaos i sina liv. Rubriken är egentligen lite felsatt då man inte kan kontrollera allt som händer men man kan kontrollera hur du reagerar i de olika händelserna. Det är den enskilt viktigaste faktorn vad det gäller stress, saker och ting händer runt dig och det gör dig stressad.  Varje dag vi står inför olika beslut, beslut som ofta har en inverkan på våra egna liv och andras liv. Hur gör vi då för att minska den negativa stressen i samband med dessa stora beslut? Med risk för att låta nonchalant så gör vi det ganska enkelt. Stress är vår kropp säger till oss att vidta åtgärder och då åtgärder som förstör stressen så snabbt som det bubblar upp. Passivitet blir bränsle för negativ stress och som äter din hälsa och ditt mentala välbefinnande.

De allra flesta människor känner en hög  stressnivå och stort behov av att minska stressen. Är man riktigt stressad känner vi även stress när i lugna stunder då vår hjärtfrekvens påminner oss om oro i kroppen. Vi känner stor stress när vi överreagerar på irritationsmoment i vardagen, ofta tänker vi själva att det är inget att bry sig om men vi bygger ändå upp en nästan omedveten stress i kroppen som gör att man känner oro och stress.

Hur gör vi då för att minska stressen?
Jo det handlar om att släppa kontrollen och acceptera din situation och på så sätt minska din stress. Det är allt du behöver göra. Att släppa kontrollbehov är oerhört central för att övervinna och minska stress. Vi kan ofta inte styra vad som händer i våra liv endast vad vi gör åt det. Uttalanden som "Varför händer detta mig?", "Nej inte nu igen!!" och "Jag har sån jäkla otur!" är omedvetna vägvisare att din hjärna inte är mottaglog för det som sker. Knepet är att försöka finna mening bakom slumpmässiga händelser.
När dåliga saker händer så är den enda logiska åtgärden att sluta att försöka kontrollera situationen. Vad som har hänt har hänt oavsett om gick att undvikas eller inte. Det är den enda verklighet som ni nu står inför. Att se tillbaka och älta det förflutna är ofta ett försök till att fördela skuld. Det är ditt inre jag som försöker hitta sätt att portionera ut skuld.


Att acceptera din situation i nuet är den enda verkliga hemligheten till att förhindra stress i ditt liv för alltid. När vi har tillåtit oss att släppa kontrollen över vissa situationer i våra livkan vi frigöra oss från det förflutna och framtiden och kontrollera jagets anknytning till negativa situationer.

Jag försöker att behandla varje dag som en möjlighet att bli mindre okunnig och mindre arrogant. jag misslyckas dock lika ofta som jag lyckas så det är ingen enkel sak detta. Mån måste inse att man inte kan  styra universum, men jag kan styra min erfarenhet av universum. Men jag kan göra det först när jag väljer att dra lärdom av min existens och utvecklas på grund av mina misslyckanden inte trots dom. Jag kan kontrollera min livserfarenhet när jag arbetar mot mina uppsatta mål.